Skip Navigation LinksSutvirtinimo-sakramentas

​​​​​Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui


Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui​​​

​​​Suaugusieji Katalikų Bažnyčioje yra krikštijami per Velykas. Suaugęs žmogus priima visus Įkrikščioninimo sakramentus kartu: Krikštą, Sutvirtinimą ir Pirmąja Komuniją. Mūsų bažnyčioje pasirengimas suaugusiųjų Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui vyks kiekvieną sekmadienį 18:00-20:30 val. nuo 2017 sausio 15 d.

Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – balandžio 15 d., Velyknakčio liturgijoje, 21 val.

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:
  • Dalyvauti sekmadienio 18:00 val. šv. Mišiose.
  • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
​Dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose būtinas. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.

Susitikimams reikia turėti:
  • Naująjį Testamentą
  • Katalikų Bažnyčios katekizmą (Santrauka)
  • ​Liturginį maldyną
Trūkstamas knygas galite įsigyti bažnyčios svetainėje esančiame knygynėlyje arba per pirmą susitikimą. 

Visais klausimais prašome kreiptis į sielovados asistentę Agnę Pamedytienę el. paštu ​​asistente@katalikai.org.uk​

Registracija vyksta iki sausio 8 d. Po registracijos susisieksime su Jumis dėl privalomo asmeninio susitikimo su kun. Petru prieš prasidedant pasirengimui.

​​