Skip Navigation LinksPirmoji_komunija

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pirmoji komunijaVaikų (8-11 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai​​

2017 m. sausio 15 d. – birželio mėn.

 • ​Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija tik padeda ir duoda gaires pasiruošimui.
 • Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Šeimas, kurių vaikai sunkiai supranta, neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje katalikų bažnyčioje.
 • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.
​Tėvų įsipareigojimai:
 • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose (atitinkamai pagal vaikų pamokas), padėti šv. Mišių liturgijoje.
 • Užtikrinti, kad vaikai nevėluotų į pamokėles.
 • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. 
 • Jei vaikas praleis daugiau nei 3 pamokėles, pasiūlysime jums ruoštis sakramentams kitais metais.
 • Dalyvauti Kryžiaus kelyje vaikams balandžio 14 d. 17 val. ir Velykinėse šv. Mišiose vaikams balandžio 16 d. 15:30 val.
 • Dalyvauti tėvų susitikimuose vaikų pamokėlių metu. Šie užsiėmimai skirti tėvams atnaujinti savo tikėjimą, kad galėtumėte padėti vaikams rengtis priimti sakramentus. 
 • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas (per savaitę tam skirti bent 20 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį.
 • Kartu su vaikais ruoštis ir kartu dalyvauti egzamine–šventėje. Egzaminas yra kūrybingas, trumpas pristatymas iš anksto išsitrauktos temos.
 
Pirmasis susitikimas vyks 2017 m. sausio 15 d. 10:00, 12:00 ir 16:45 val. šv. Mišiose (atitinkamai į kurią grupę užsiregistruosite), po kurių sužinosite visą reikalingą informaciją.
  
Iškilus bet kokiam klausimui, kreipkitės į sielovados asistentę – Agnę Pamedytienę tel. 07596913543, el. p. asistente@londonas.co.uk.

Datos
2017 01 15 – 10:00 val. Šv. Mišios, pamokėlė po Mišių. (36 vietos)
2017 01 15 – 12:00 val. Šv. Mišios, pamokėlė po Mišių. (36 vietos)
2017 01 15 – 16:45 val. pamokėlė, 18 val. šv. Mišios. (18 vietų)
2017 01 15 – 16:45 val. pamokėlė, 18 val. šv. Mišios. (18 vietų)​ papildoma grupė


Jaunuolių (13-16 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai​​​

​Katalikų bažnyčioje Pirmajai Komunijai ruošiami 8-11 metų vaikai. Ši jaunimo grupė yra išimtis šeimoms, kurios dėl įvairių priežasčių savo vaikų laiku neparuošė Pirmajai Komunijai.

​Susitikimai vyks nuo vasario 11 d. kiekvieną šeštadienį 17:30 val. bažnyčios svetainėje. Po užsiėmimo privaloma dalyvauti 19 val. šv. Mišiose bažnyčioje.

Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Jaunimą, kuris neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje Katalikų bažnyčioje.

Pirmoji išpažintis – birželio 17 d. 19:45 val.
Pirmoji Komunija – birželio 18 d. 12 val.

Įsipareigojimai:
 • Nepraleisti pamokų. Jei praleisite daugiau nei 3 užsiėmimus, pasiūlysime Jums ruoštis sakramentams kitais metais.
 • Dalyvauti šv. Mišiose po pamokėlės 19 val. (šeštadienio vakarais jau švenčiamos sekmadienio šv. Mišios). Nedalyvavimas šv. Mišiose p​rilygsta nedalyvavimui pamokoje.
 • Nevėluoti.
 • Atlikti skiriamas užduotis namuose ir išmokti, kas užduodama.
​Reikalinga literatūra kainuos 25 svarus (Naujasis Testamentas, Liturginis maldynas, pratybos).
 
Iškilus bet kokiam klausimui, kreipkitės į sielovados asistentę – Agnę Pamedytienę el. p. asistente@katalikai.org.uk

​​​​​Suaugusiųjų pasirengimas Pirmajai Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams)​


Balandžio 28 d. – birželio 11 d.
 
Susitikimai vyks kiekvieną penktadienį 19:30 val. ir kiekvieną sekmadienį 18 val.:
 • Balandžio 28 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Balandžio 30 d., sekmadienį, 18 val.
 • Gegužės 5 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Gegužės 7 d., sekmadienį, 18 val.
 • Gegužės 12 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Gegužės 14 d., sekmadienį, 18 val.
 • Gegužės 19 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Gegužės 21 d., sekmadienį, 18 val.
 • Gegužės 26 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Birželio 2 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Birželio 4 d., sekmadienį, 18 val.
 • Birželio 9 d., penktadienį, 19:30 val.
 • Pirmoji išpažintis – birželio 10 d., šeštadienį, 19:45 val.
 • Pirmoji Komunija – birželio 11 d., sekmadienį, 18 val. šv. Mišiose.
​Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja:
 • Dalyvauti sekmadienio 18 val. šv. Mišiose
 • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks penktadieniais ir sekmadieniais po vakaro šv. Mišių
 • Būtinas dalyvavimas visuose užsiėmimuose. Praleidus tris užsiėmimus, pasiūlysime ruoštis kitais metais.
Susitikimams reikia turėti:
 • Naująjį Testamentą
 • Katalikų Bažnyčios katekizmą (Santrauka)
 • ​Liturginį maldyną
Trūkstamas knygas galite įsigyti bažnyčios svetainėje esančiame knygynėlyje. 

Visais klausimais kreiptis į Sielovados asistentę Agnę Pamedytienę tel. 07596913543, el. paštas asistente@katalikai.org.uk.

Registracija vyksta iki balandžio 21 d. Po registracijos susisieksime su Jumis dėl privalomo asmeninio susitikimo su kun. Petru.
​​​​​


K1 (38 of 266).jpg

K1 (64 of 266).jpg 

K1 (117 of 266).jpg 

K1 (133 of 266).jpg 

K1 (209 of 266).jpg