Skip Navigation LinksPirmoji_komunija

​​​​​​​​​​​​Pirmoji komunija
Vaikų (8-11 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai​​


2017 m. sausio 15 d. – birželio mėn.
 • ​Priimti sakramentus vaiką ruošia šeima. Parapija tik padeda ir duoda gaires pasiruošimui.
 • Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Šeimas, kurių vaikai sunkiai supranta, neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje katalikų bažnyčioje.
 • Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui.
​Tėvų įsipareigojimai:
 • Su vaikais dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose (atitinkamai pagal vaikų pamokas), padėti šv. Mišių liturgijoje.
 • Užtikrinti, kad vaikai nevėluotų į pamokėles.
 • Pasirūpinti, kad vaikai nepraleistų pamokėlių. 
 • Jei vaikas praleis daugiau nei 3 pamokėles, pasiūlysime jums ruoštis sakramentams kitais metais.
 • Dalyvauti Kryžiaus kelyje vaikams balandžio 14 d. 17 val. ir Velykinėse šv. Mišiose vaikams balandžio 16 d. 15:30 val.
 • Dalyvauti tėvų susitikimuose vaikų pamokėlių metu. Šie užsiėmimai skirti tėvams atnaujinti savo tikėjimą, kad galėtumėte padėti vaikams rengtis priimti sakramentus. 
 • Namuose su vaikais aptarti pamokėlių temas (per savaitę tam skirti bent 20 min.), padėti suprasti tikėjimo bei krikščioniškųjų vertybių svarbą, rodyti tikėjimo pavyzdį.
 • Kartu su vaikais ruoštis ir kartu dalyvauti egzamine–šventėje. Egzaminas yra kūrybingas, trumpas pristatymas iš anksto išsitrauktos temos.
 
Pirmasis susitikimas vyks 2017 m. sausio 15 d. 10:00, 12:00 ir 16:45 val. šv. Mišiose (atitinkamai į kurią grupę užsiregistruosite), po kurių sužinosite visą reikalingą informaciją.
  
Iškilus bet kokiam klausimui, kreipkitės į sielovados asistentę – Agnę Pamedytienę tel. 07596913543, el. p. asistente@londonas.co.uk.

Datos
2017 01 15 – 10:00 val. Šv. Mišios, pamokėlė po Mišių. (36 vietos)
2017 01 15 – 12:00 val. Šv. Mišios, pamokėlė po Mišių. (36 vietos)
2017 01 15 – 16:45 val. pamokėlė, 18 val. šv. Mišios. (18 vietų)
2017 01 15 – 16:45 val. pamokėlė, 18 val. šv. Mišios. (18 vietų)​ papildoma grupė

Jaunuolių (13-16 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai​​​

Katalikų bažnyčioje Pirmajai Komunijai ruošiami 8-11 metų vaikai. Ši jaunimo grupė yra išimtis šeimoms, kurios dėl įvairių priežasčių savo vaikų laiku neparuošė Pirmajai Komunijai.

​Susitikimai vyks nuo vasario 11 d. kiekvieną šeštadienį 17:30 val. bažnyčios svetainėje. Po užsiėmimo privaloma dalyvauti 19 val. šv. Mišiose bažnyčioje.

Pamokėlės vyks lietuvių kalba. Jaunimą, kuris neskaito ar nerašo lietuviškai, ruoštis Pirmajai Komunijai raginame vietinėje anglakalbėje Katalikų bažnyčioje.

Pirmoji išpažintis – birželio 17 d. 19:45 val.
Pirmoji Komunija – birželio 18 d. 12 val.

Įsipareigojimai:
 • Nepraleisti pamokų. Jei praleisite daugiau nei 3 užsiėmimus, pasiūlysime Jums ruoštis sakramentams kitais metais.
 • Dalyvauti šv. Mišiose po pamokėlės 19 val. (šeštadienio vakarais jau švenčiamos sekmadienio šv. Mišios). Nedalyvavimas šv. Mišiose p​rilygsta nedalyvavimui pamokoje.
 • Nevėluoti.
 • Atlikti skiriamas užduotis namuose ir išmokti, kas užduodama.
​Reikalinga literatūra kainuos 25 svarus (Naujasis Testamentas, Liturginis maldynas, pratybos).
 
Iškilus bet kokiam klausimui, kreipkitės į sielovados asistentę – Agnę Pamedytienę el. p. asistente@katalikai.org.uk

​​​​Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui​


​​Suaugusieji Katalikų Bažnyčioje yra krikštijami per Velykas. Suaugęs žmogus priima visus Įkrikščioninimo sakramentus kartu: Krikštą, Sutvirtinimą ir Pirmąja Komuniją. Mūsų bažnyčioje pasirengimas suaugusiųjų Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui vyks kiekvieną sekmadienį 18:00-20:30 val. nuo 2017 sausio 15 d.

Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – balandžio 15 d., Velyknakčio liturgijoje, 21 val.

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja: 
 • Dalyvauti sekmadienio 18:00 val. šv. Mišiose.
 • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
​Dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose būtinas. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.

Susitikimams reikia turėti:
 • Naująjį Testamentą
 • Katalikų Bažnyčios katekizmą (Santrauka)
 • ​Liturginį maldyną
Trūkstamas knygas galite įsigyti bažnyčios svetainėje esančiame knygynėlyje arba per pirmą susitikimą. 

Visais klausimais prašome kreiptis į sielovados asistentę Agnę Pamedytienę el. paštu ​​asistente@katalikai.org.uk​
​​
Registracija vyksta iki sausio 8 d. Po registracijos susisieksime su Jumis dėl privalomo asmeninio susitikimo su kun. Petru prieš prasidedant pasirengimui.​
​​​​​


K1 (38 of 266).jpg

K1 (64 of 266).jpg 

K1 (117 of 266).jpg 

K1 (133 of 266).jpg 

K1 (209 of 266).jpg