Skip Navigation LinksMaldos-grupeles

​​Maldos grupelės​


Dievo Gailestingumo maldos grupelė

Bažnyčiai paskelbus ypatinguosius Jubiliejinius Gailestingumo metus Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje susibūrė Dievo Gailestingumo maldos grupelė. Jos tikslas – melsti Dievo Gailestingumo mūsų, Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijai, kuri suburia mus į vieną didelę šeimą. Meldžiamasi už kleboną, visus savanorius, šeimas, kad augtų visų mūsų tikėjimas ir gailestingumas. Meldžiamasi kasdien asmeniškai namuose ir kartu penktadieniais 18:30 val. bažnyčioje prieš šv. Mišias. Kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija.
Kviečiame prisijungti visus, kurie nori auginti ir gaivinti savo tikėjimą bendra malda, gerais darbais ir žodžiais.​​