Skip Navigation LinksKrikstas

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kri​​kštas 
​​Šis sakramentas vadinamas Krikštu dėl pagrindinės šventimo apeigos: pakrikštyti reiškia panardinti į vandenį. Krikštijamasis panardinamas Kristaus mirtyje ir prisikelia su juo kaip naujas kūrinys (2 Kor 5, 17). Taip pat jis vadinamas Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu (Tit 3, 5) ir apšvietimu, nes pakrikštytasis tampa šviesos vaiku (Ef 5, 8).
Kristus yra pasakęs: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt 28, 20). 
Šiuos žodžius Jėzus ištarė mums pasitikėdamas, kad mes sugebėsime tikėjimo paveldą perduoti savo vaikams. Jūsų vaikelis bus pakrikštytas todėl, kad jūs, tėveliai, esate tikintys ir žinote, kad tikėjimas į Dievą ir gyvenimas pagal Jėzaus parodytą pavyzdį, yra tikrai vertingas.

Kūdikių i​​r vaikų Krikštas​

Krikštas įpareigoja tėvus atsakingai ugdyti vaiko tikėjimą, todėl jie yra Bažnyčios kviečiami rengtis šiam ypatingam žingsniui. 
 1. Dėl Krikšto datos tėvai kreipiasi į parapiją tel. 020 7739 8735 ne vėliau kaip prieš du mėnesius.
 2. Vaiko tėvai arba bent vienas iš jų turi būti katalikas (tai reiškia, pakrikštyti Romos Katalikų Bažnyčioje bei priėmęs Pirmają komuniją). Krikštydami savo vaiką, tėvai įsipareigoja auklėti jį krikščioniškai – katalikiškai.
 3. Krikštijami vaikai iki septynerių metų amžiaus. Vyresni nei septynerių metų amžiaus vaikai rengiasi Pirmajai komunijai su kitais vaikais ir prieš Komuniją yra pakrikštijami.
 4. Pasirengimas: 
  1. Tėvai ir krikšto tėvai turi peržiūrėti filmą „Krikštas“. Filmą DVD formatu galima pasiimti iš zakristijos sekmadieniais po 10, 12 arba 18 val. šv. Mišių. DVD grąžinsite per susitikimą su kunigu. Šv. Mišių metu yra galimybė su mažais vaikais išeiti į Svetainę, kurioje yra vaizdo ir garso ryšys iš bažnyčios.​
  2. Peržiūrėję filmą, tėvai ir Krikšto tėvai dalyvauja viename iš pasirengimo Krikštui susitikimų (jei Krikšto tėvai gyvena ne Londone, jiems nėra būtina dalyvauti). Jame bus aptariama apeiga, kalbama apie sakramento prasmę bei tėvų įsipareigojimą pakrikštytą vaiką auklėti krikščioniškai, pildomi dokumentai.

   Artimiausi bendri susitikimai dėl Krikšto, 19:30 val. (registruotis ​nereikia):

   Birželio13d.27d.
   Liepos
   11d.25d.
   Rugpjūčio8d.22d.
   Rugsėjo5d.19d.
   Spalio
   10d.31d.
   Lapkričio21d. 
   Gruodžio5d.19d.

   ​​

   ​​​Susitikimo dieną nuo 19:00 val. bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios, jei atvykote anksčiau, maloniai kviečiame jungtis į maldą arba pagarbiai palaukti šalia bažnyčios, kol pasibaigs Šv. Mišios.


 5. Krikštatėviai turi būti vyresni nei 16 metų amžiaus, paprastai – krikšto tėvas ir krikšto mama. 
  1. Krikšto tėvai įsipareigoja padėti vaiką auklėti katalikiškai. 
  2. Krikštatėviai turi būti praktikuojantys katalikai ir tikėjimo bei gyvenimo pavyzdys vaikui. 
  3. Nesant galimybės turėti abu Krikšto tėvus per Krikštą galima, kad būtų tik krikšto tėvas arba tik krikšto mama. 
  4. Bent vienas iš krikšto tėvų turi buti priėmęs Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
  5. Jei vienas iš krikšto tėvų negali dalyvauti Krikšto šventėje, jis atsiunčia raštišką įgaliojimą parapijos kunigui, kas jį atstovaus. 
 6. Krikštijant vaiką, ypač jei vaiko vardas nėra šventojo vardas, Bažnyčia pataria parinkti ir šventojo globėjo vardą. Šventojo vardo parinkimas patariamas, nes tikime šventųjų užtarimu pas Dievą. Be to svarbu, kad vaikas augdamas galėtų susipažinti su savo šventojo globėjo gyvenimo istorija, tokiu būdu jis turės sektiną kilnumo pavyzdį. Išsamų Katalikų Bažnyčios šventųjų sąrašą ir trumpus jų gyvenimo aprašymus galite rasti: Liturginiame maldyne arba internete: http://vilkaviskis.lcn.lt/klausimai/rodyti.html,144​​, http://catholic.org/saints/stindex.php
 7. Krikšto dieną reikia turėti: Krikšto žvakę, Krikšto rūbą ir vaiko gimimo liudijimą.
  Jei norėtumėte Krikšto žvakę įsigyti mūsų bažnyčioje su krikštijamojo vardu, pavarde ir Krikšto data, užpildykite formą ir paduokite ją parapijos kunigui, likus ne mažiau nei savaitei iki Krikšto. Auka už žvakę £10​. 

​Suaugusiųjų Krikš​​tas​

​​Suaugusieji Katalikų Bažnyčioje yra krikštijami per Velykas. Suaugęs žmogus priima visus Įkrikščioninimo sakramentus kartu: Krikštą, Sutvirtinimą ir Pirmąja Komuniją. Mūsų bažnyčioje pasirengimas suaugusiųjų Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui vyks kiekvieną sekmadienį 18:00-20:30 val. nuo 2017 sausio 15 d.

Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami – balandžio 15 d., Velyknakčio liturgijoje, 21 val.

Esminis dalykas, kurį turėtų suprasti besirengiantieji sakramentams: Apsisprendimas pilniau dalyvauti Katalikų Bažnyčios gyvenime (tai yra priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus) yra kiekvieno suaugusio asmens laisvos valios reikalas. Tam apsisprendžiame, norėdami labiau pažinti Dievą, pavesti Jam savo gyvenimą, gilinti savo tikėjimą padedant Katalikų Bažnyčios bendruomenei. Šis žingsnis skatina įsipareigoti remti Bažnyčią savo malda, patarnavimu ir auka.

Besirengiantieji sakramentams įsipareigoja: 
 • Dalyvauti sekmadienio 18:00 val. šv. Mišiose.
 • Dalyvauti pasirengimo sakramentams užsiėmimuose, kurie vyks po šv. Mišių.
​Dalyvavimas šv. Mišiose ir visuose užsiėmimuose būtinas. Jei praleisite daugiau nei 3 kartus, turėsime pasiūlyti Jums ruoštis sakramentams kitais metais.

Susitikimams reikia turėti:
 • Naująjį Testamentą
 • Katalikų Bažnyčios katekizmą (Santrauka)
 • ​Liturginį maldyną
Trūkstamas knygas galite įsigyti bažnyčios svetainėje esančiame knygynėlyje arba per pirmą susitikimą. 

Visais klausimais prašome kreiptis į sielovados asistentę Agnę Pamedytienę el. paštu ​​asistente@katalikai.org.uk​
​​

Registracija vyksta iki sausio 8 d. Po registracijos susisieksime su Jumis dėl privalomo asmeninio susitikimo su kun. Petru prieš prasidedant pasirengimui.
​​​
​​
IMG_5839.JPG

IMG_5851.JPG 

IMG_5853.JPG 

IMG_5854.JPG 

IMG_5935.JPG