Skip Navigation LinksAlfa

​Bažnyčia ne tik tikintiems. Alfa kursas​


Kas yra Alfa kursas?
Tai kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis. Jis skirtas tiek netikintiems, tiek tikintiems, visiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę, gilintis į jos pamatines tiesas, užduoti patogius ir nepatogius klausimus 

Kada vyksta Alfa kursas?
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje Alfa kursas vyks 2016 m. rugsėjo 30 – gruodžio 16 d. penktadienio vakarais, 19:30–21 val. (lapkričio 25 d. susitikimo nebus).

Kaip vyksta Alfa kursas?
Alfa kursą sudaro 14 paskaitų. Kursas trunka 11 savaičių. Susitikimai vyks kartą per savaitę, penktadieniais, 19:30 val. Susitikimų metu kartu valgoma vakarienė, klausomasi mokymo, bendraujama diskusijų grupelėse. Kiekvienas susitikimas skirtas kelti klausimus, pasidalyti savo patirtimis, mintimis, kartu ieškoti atsakymų tam tikros temos kontekste. Pavyzdžiui, „Kas yra Jėzus?“, „Kaip skaityti Bibliją?“, „Kodėl reikia melstis?“, „Ar Dievas gydo šiandien?“ ir pan.
Kurso viduryje bus rengiamas savaitgalis (lapkričio 11–12 d., penktadienio vakaras ir šeštadienio diena) per kurią daugiau sužinosime apie Šventąją Dvasią. Savaitgalį ves brolis pranciškonas Paulius Vaineikis OFM. Alfa kurso pabaigoje – šventinis vakaras!

Nuostabu ir kartais neįtikėtina, kaip per 11 susitikimų gimsta graži draugystė. Ten, kur, regis, susirinko visai skirtingi, nepažįstami žmonės, atsiranda bendraminčių, patiriamas ir asmeniškai išgyvenamas artimesnis susitikimas su Jėzumi. Neabejok! Ateik ir pakviesk šalia esantį. Keliaukime, ieškokime atsakymų kartu!

Registruotis:

​​2015 m. Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje vykusio Alfa kurso dalyvių pasidalijimai:Alfa kursas – dar vieni vartai mano tikėjimo pažinimo kelionėje. Mokymai parodė mano esamą santykį su Dievu, padėjo atsikratyti kai kurių dar užsilikusių senų nuostatų (tokių kaip „Dievas baudžia“) Dar kartą įsitikinau, kad tikėjimas – tai gyvenimas su prasme ir, kad žinios apie tikėjimą neapsunkina sąžinės naujomis taisyklėmis, bet duoda daugiau supratimo apie tikėjimo tiesas ir laisvę jose orientuotis. 
Vaida, 42 m.

Alfa kursas buvo puiki proga pradėti pažinti save, rasti atsakymus į rūpimus klausimus. Nors visada laikiau save tikinčia, tačiau Alfa kursas man padėjo giliau suprasti, jog tik Dievas gali padėti atrasti atsakymus į svarbiausius klausimus: apie tikėjimą, maldą, žmogaus egzistavimą, galu gale, mirtį. Kursas man padėjo suprasti, jog gyvenime yra labai svarbu rūpintis ne tik materialiais dalykais, bet ir dvasiniais. Puikus kursas, puiki patirtis.
Ieva, 33 m.

Alfa kursas į mano ir mano šeimos gyvenimą įnešė tik teigiamų pokyčių. Tapome dvasingesni, paslaugesni, pakantesni vienas kitam. Dėkoju Dievui už suteiktą galimybę augti tikėjime.
Justina, 29 m.

Alfa kursas pakeitė mano pasaulėžiūrą. 
Aušrinė, 47 m.

Alfa kursas man davė supratimą, kas yra bendruomenė, bendrystė ir pagarba kito žmogaus nuomonei. Taip pat, ką reiškia šlovinti Viešpatį ir pasitikėti Juo ir, žinoma, susitikimus su žmonėmis, su tais, kurie gyvena maldoje kiekvieną dieną.
Egidijus, 44 m.

Be abejonių tai kursas, kurį rekomenduoju ieškantiems žmonėms, susiduriantiems su tikėjimo abejonėmis ar trūkstantiems žinių apie tikėjimą. Šis kursas būtinas, nes tokių ieškančių „pradžiamokslių“ mūsų tarpe dauguma. Aš, asmeniškai, galutinai išsiaiškinau ir gavau supratimą apie Šventosios Dvasios egzistenciją ir veikimą, kuris man buvo sunkiai suvokiamas. Daug sužinojome ne tik per mokymus bet ir diskusijų metu. 
Lina, 48 m.

Alfa kursas davė daug dvasines naudos, sužinojau įdomių dalykų, apie kuriuos anksčiau nesusimąstydavau, ypač apie Šventosios Dvasios veikimą, Bažnyčią. Didelį įspūdį paliko susitikimas su vienuole s. Liucija. Pokalbiai grupelėse leido sužinoti kitų dalyvių nuomonę ir mintis apie tikėjimą ir Dievą. Kiekvienas iš mūsų gyvenime turėjome skirtingas tikėjimo patirtis. Mano malda tapo kitokia ir ėjimas į bažnyčią įgavo gilesnę prasmę. Suradau naujų draugų, kaskart būdavo skanios vakarienes ir pyragai!
Rasa, 44 m.