Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​Aktualijos


Kovo 8 d., sekmadienį

Šv. Kazimiero – Lietuvių parapijos šventė


12 val.
šv. Mišios.
13:30 val. šventė šv. Jono Krikštytojo salėje (3 King Edward's Road, Hackney, E9 7SF):
–    „Podskarų įteikimo ceremonija“, pagerbiant aktyviausius parapijiečius.
–    Geriausių regioninių valgių rinkimai: žemaičių, aukštaičių, dzūkų ir suduvių (dėl dalyvavimo kreipkitės į Birutę Koncevičienę 07817957703). Visos vaišės suneštinės – (kas negamina, tas nevalgo:)
–    Linksmins grupė „Relaxon”.


gav_small.jpg
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia kviečia

Gavėnia kitaip


Kovo 14 d., šeštadienis, 19:30 val. Pamiršta svarbiausia kataliko knyga (Kun. Petras Tverijonas)

Kovo 21 d., šeštadienis, 19:30 val. Tikiu. Bet ar šiuolaikiniam žmogui bereikalinga Bažnyčia? (Vysk. Rimantas Norvila)

Kovo 28 d., šeštadienis, 17:00 val. Išpažintis???  Tai – ne man! (Kun. Mozė Mitkevičius)

Kiekvieną šeštadienį kviečiame 19 val. dalyvauti šv. Mišiose.

Šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje


Sekmadieniais

10:00, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00


Šv. Mišios kitose bendruomenėse


NOTTINGHAM
Katalikų centras „Židinys“
16 Hound Rd,
West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH

Balandžio 5d. 11.00

PETERBOROUGH
St Peter and All Souls Church
Geneva St,
Peterborough, PE1 2RS

Kovo 7d.  19.15
Balandžio 5d. 14.30


Išpažinčių klausoma - prieš Šv. Mišias arba iš anksto susitarus.