Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akt​ualijos


alpha.png

Alfa kursas

Rugsėjo 30 d.  – gruodžio 16 d. penktadienio vakarais 19:30 val. – Tai kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis. Kursas skirtas tiek netikintiems, tiek tikintiems, visiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę ir gilintis į jos pamatines tiesas. Registruotis.

Tikėjimo ​​gilinimo vakarai:​

  • spalio 15 d. šeštadienį, po 19 val. šv. Mišių – Maldos tradicija, 
  • lapkričio 13 d., sekmadienį, po 18 val. šv. Mišių – Maldos gyvenimas (Vysk. Kęstutis Kėvalas ir br. Paulius Vaineikis OFM),
  • gruodžio 10 d., šeštadienį, po 19 val. šv. Mišių – Viešpaties malda.​
Spalio 16 d., sekmadienį, 13 val. Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo (Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija)“ pristatymas bažnyčioje. Dalyvauja autorė.
Spalio 23 d., sekmadienį, 14 val. – Šeimų šventė. Šv. Mišios – padėka Dievui už Jūsų šeimas, asmeninis šeimos palaiminimas, po Šv. Mišių – bendravimas ir vaišės svetainėje (kurias kviečiame atsinešti), specialus užsiėmimas vaikams. Kiekviena šeima laukiama!

Spalio 29 d., šeštadienį, 17 val. Samuelio Boguslovo Čilinskio (apie 1632–1666) minėjimas: pamaldos šeimoms ir spektaklis-žaidimas vaikams. St Giles Cripplegate bažnyčioje (Fore St, London EC2Y 8DA), kur jis yra palaidotas. Čilinskis – evangelikas reformatas, gyvenęs XVII a. Oxforde ir Londone, antrasis išvertęs visa Bibliją į lietuvių kalbą (neišspausdinta).


Parenting-Course.jpg

Kursas tėvams auginantiems paauglius (11–18 m.)​

Lapkričio 20 d. – gruodžio 18 d., sekmadieniais, 19 val. Pagalba sveikų tarpusavio santykių kūrimui, rengiant paauglius suaugusio gyvenimui. Kurso trukmė – penki sekmadienio vakarai nuo 19 iki 21 val. Susitikimų metu vaišinsimės lengvais užkandžiais, kava, arbata, diskutuosime, atliksime užduotis ir jas aptarsime. Dalyvauti kviečiame poras ir vienišus tėvus (auginantiems paauglius poroje, privalo dalyvauti abu tėvai). Registracija būtina! Registruotis​.​​

Šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje


Sekmadieniais

10:00, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00


Šv. Mišios kitose bendruomenėse


NOTTI​NGHAM

Katalikų centras „Židinys“
16 Hound Rd,
West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH

Pamaldų tvarka

PETERBOROUGH

St Peter and All Souls Church
Geneva St,
Peterborough, PE1 2RS

Pamaldų tvarka​


Išpažinčių klausoma - prieš Šv. Mišias arba iš anksto susitarus.​