Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​Aktualijos

Sutvirtinimo sakramentas

Prasidėjo registracija Sutvirtinimo sakramento pasirengimui

Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas 2014 m. lapkričio 23 d. Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio.

JAUNIMO grupė (14–17 m.) 
Rugsėjo 28 d. – lapkričio 19 d. kiekvieną sekmadienį:
16:30–17:50 Užsiėmimas
18:00–19:00 Šv. Mišios
 
SUAUGUSIŲJŲ grupė (nuo 18 m.) 
Rugsėjo 28 d. – lapkričio 19 d. kiekvieną sekmadienį:
18:00 Šv. Mišios
19:00–20:30 Užsiėmimas

Registracija vyks iki rugsėjo 25 d.
Registruotis galite užpildant registracijos anketą, kurią rasite informaciniame lankstinuke bažnyčios gale.​Šeimų šventė

„Padarysiu jus žmonių žvejais“
Spalio 12 d., sekmadienį, 14 val.
14:00 Šv. Mišios – padėka Dievui už Jūsų šeimas, asmeninis šeimos palaiminimas.
15:00 Vaikų piešinių parodos atidarymas ir vaišės svetainėje (kviečiame atsinešti).
15:30 Žaidimas vaikams,
Kiekviena šeima laukiama!


​​Piešinių paroda

​Vaikus ir jaunimą iki 16 m. kviečiame dalyvauti piešinių parodoje, skirtoje Šeimų šventei. 
Tema: Dievas mano šeimoje
Piešinį savo pasirinktu būdu nupiešk ant A4 formato lapo ir atnešk į bažnyčią iki spalio 5 d.
Ant piešinio kitos pusės užrašyk savo vardą, pavardę, amžių, savo ar tėvelių tel. nr. ir el. paštą.
Piešiniai bus eksponuojami bažnyčios svetainėje.
Kviečiame tave su šeima dalyvauti Šeimų šventėje, spalio 12 d. 14 val., kurios metu bus piešinių parodos atidarymas. Kiekvienas dalyvis bus apdovanotas!Bažnyčios stogo keitimas​​​

baznycia_top.jpg

Mielieji, 2012-aisiais metais atšventėme mūsų Londono lietuvių ​šv. Kazimiero bažnyčios 100-ųjų metinių jubiliejų. Mūsų protėviai, būdami toli nuo tėvynės, troško įkurti bendruomenę, garbinti Dievą savo tėvų ir protėvių kalba. Jie troško išlaikyti savo kalbą ir kultūrą. Šiandien mūsų bažnyčia yra ta vieta, kur mes galime susirinkti maldai bei įvairiems bendruomenės susitikimams. Bažnyčioje renkasi įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonės; tai liudija mūsų vienybės ir buvimo kartu poreikį, nes mes esame iš tos pačios tėvynės – Lietuvos. Daugelis žmonių mūsų bendruomenėje visuomeniniams tikslams aukoja savo laiką ir talentus. Mes renkamės kartu garbinti Dievą sava gimtąja kalba, sava – lietuviška – giesme.​

Šiais metais mūsų bažnyčiai reikia atlikti šimtmečio remontą. Reikia pakeisti visą bažnyčios stogą. Šiuo metu iš trijų stogdengių laukiame sąmatų, kad galėtume pasirinkti ir pigiausią, ir geriausią. Stogo pakeitimas kainuos apie £40 000; Taip pat būtina keisti 36 parapijos salės ir klebonijos langus. Jie kainuos apie £18 000;

Norėčiau pakviesti Jus aukoti bažnyčios remontui, kad galėtume atlikti šį didelį darbą. Suprantu, kad kai kurių jūsų finansinės galimybės yra ribotos. Tačiau kiekviena auka, maža ar didelė, taps didžiule pagalba keičiant bažnyčios stogą ir langus.

Jeigu Jūs esate mokesčių mokėtojai, kviečiu užpildyti „Gif Aid“ formą​ ir perduoti ją kunigui arba atsiųsti parapijos adresu. Tokiu būdu mūsų bažnyčia iš valstybės gaus papildomai 25% nuo Jūsų paaukotos sumos. Pavyzdžiui, £100 auka reikštų, kad bažnyčia, kaip labdaros organizacija, iš viso gautų £125;

Aukoti galima pervedant pinigus į Lithuanian St Casimir’s RC Church sąskaitą:
Sort Code 20-46-57. Account Number 40591491
arba išrašyti čekį Lithuanian St Casimir’s RC Church.


Dėkoju Jums už Jūsų dosnumą.
Jūsų kunigas Petras Tverijonas​​

Šv. Mišios


Rugsėjo 17 d. (trečiadienį) šv. Mišių nebus

Sekmadieniais

10:00, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00


Šv. Mišios kitose bendruomenėse


Spalio 4 d.
Lapkričio 8 d.
Gruodžio 6 d.

15:00 val.
NOTTINGHAM
Katalikų centras „Židinys“
16 Hound Rd,
West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH

19:15 val.
PETERBOROUGH
St Peter and All Souls Church
Geneva St,
Peterborough, PE1 2RS


Išpažinčių klausoma - prieš Šv. Mišias arba iš anksto susitarus.