Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​Aktualijos


Bažnyčios stogo keitimas​​​

baznycia_top.jpg

Mielieji, 2012-aisiais metais atšventėme mūsų Londono lietuvių ​šv. Kazimiero bažnyčios 100-ųjų metinių jubiliejų. Mūsų protėviai, būdami toli nuo tėvynės, troško įkurti bendruomenę, garbinti Dievą savo tėvų ir protėvių kalba. Jie troško išlaikyti savo kalbą ir kultūrą. Šiandien mūsų bažnyčia yra ta vieta, kur mes galime susirinkti maldai bei įvairiems bendruomenės susitikimams. Bažnyčioje renkasi įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonės; tai liudija mūsų vienybės ir buvimo kartu poreikį, nes mes esame iš tos pačios tėvynės – Lietuvos. Daugelis žmonių mūsų bendruomenėje visuomeniniams tikslams aukoja savo laiką ir talentus. Mes renkamės kartu garbinti Dievą sava gimtąja kalba, sava – lietuviška – giesme.​

Šiais metais mūsų bažnyčiai reikia atlikti šimtmečio remontą. Reikia pakeisti visą bažnyčios stogą. Šiuo metu iš trijų stogdengių laukiame sąmatų, kad galėtume pasirinkti ir pigiausią, ir geriausią. Stogo pakeitimas kainuos apie £40 000; Taip pat būtina keisti 36 parapijos salės ir klebonijos langus. Jie kainuos apie £18 000;

Norėčiau pakviesti Jus aukoti bažnyčios remontui, kad galėtume atlikti šį didelį darbą. Suprantu, kad kai kurių jūsų finansinės galimybės yra ribotos. Tačiau kiekviena auka, maža ar didelė, taps didžiule pagalba keičiant bažnyčios stogą ir langus.

Jeigu Jūs esate mokesčių mokėtojai, kviečiu užpildyti „Gif Aid“ formą​ ir perduoti ją kunigui arba atsiųsti parapijos adresu. Tokiu būdu mūsų bažnyčia iš valstybės gaus papildomai 25% nuo Jūsų paaukotos sumos. Pavyzdžiui, £100 auka reikštų, kad bažnyčia, kaip labdaros organizacija, iš viso gautų £125;

Aukoti galima pervedant pinigus į Lithuanian St Casimir’s RC Church sąskaitą:
Sort Code 20-46-57. Account Number 40591491
arba išrašyti čekį Lithuanian St Casimir’s RC Church.


Dėkoju Jums už Jūsų dosnumą.
Jūsų kunigas Petras Tverijonas​​

IMG_8580 (Mobile).JPG

IMG_8622 (Mobile).JPG

IMG_8568 (Mobile).JPG

IMG_8570 (Mobile).JPG

IMG_8705 (Mobile).JPG

Šv. Mišios


Sekmadieniais

10:00, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00


Šv. Mišios kitose bendruomenėse


Lapkričio 8 d.
Gruodžio 6 d.

15:00 val.
NOTTINGHAM
Katalikų centras „Židinys“
16 Hound Rd,
West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH

19:15 val.
PETERBOROUGH
St Peter and All Souls Church
Geneva St,
Peterborough, PE1 2RS


Išpažinčių klausoma - prieš Šv. Mišias arba iš anksto susitarus.​