Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akt​ualijos


 • ​Tikėjimo gilinimo vakaras. Gruodžio 10 d., šeštadienį, po 19:00 val. šv. Mišių bažnyčios svetainėje – „Viešpaties malda“. Kviečiame visus dalyvauti!​

 • Susitaikinmimo pamaldos. Gruodžio 17 d., šeštadienį, 19:30 val. bažnyčioje. Išpažintys bus klausomos nuo 17:00 val.
   
 • Mokymas Kodėl adventas, kodėl Kalėdos? Gruodžio 21 d., trečiadienį, 20:00 val. bažnyčios svetainėje mokymą „Kodėl adventas?“ ves kun. Mozė Mitkevičius​​


Kalėdų laiko Šv. Mišios Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje


KŪČIOS – gruodžio 24 d., šeštadienis
12:00 val. šv. Mišios
18:00 val. šv. Mišios
22:00 val. Piemenėlių šv. Mišios
 
KALĖDOS – gruodžio 25 d., sekmadienis
10:00 val. Šv. Kalėdų ryto Mišios
12:00 val. Šv. Kalėdų dienos Mišios
13:30 val. šv. Mišios vaikams (0-6 m.)
15:00 val. šv. Mišios vaikams (7-14 m.)
 
KALĖDŲ ANTROJI DIENA – gruodžio 26 d., pirmadienis
12:00 val. Šv. Mišios
19:00 val. Šv. Mišios

Gruodžio 31 d. šeštadienis – Senųjų metų palydėjimas – padėkos Šv. Mišios – 19:00 val.

Sausio 1 d., sekmadienis - Naujieji Metai, Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos šventė, Šv. Mišios 10:00, 12:00 ir 18:00 val.

Kalėdaičių galite įsigyti bažnyčioje: 
 • ​sekmadieniais po 10, 12 ir 18 val. šv. Mišių;
 • darbo dienomis po 19 val. šv. Mišių.

 • ​Kalėdinis vaikų chorelis. Kviečiame 4-15 m. vaikus ir jaunimą ruošti šv. Kalėdoms, mokantis kalėdinių giesmių. Repeticijos vyks nuo lapkričio 27 d. kiekvieną Advento sekmadienį 11 val. bažnyčioje. Chorelis giedos gruodžio 25 d. 14 ir 15:30 val. kalėdinėse šv. Mišiose vaikams. Būtinas dalyvavimas visose repeticijose. Registruotis iš anksto nereikia.​
 • ​Vaikų (8–11 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai. Kviečiame vaikus ruoštis Pirmajai Komunijai Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. Pasiruošimas vyks nuo sausio 15 d. iki birželio mėn. Registracija būtina! Registruotis.
 • Jaunimo (13-16 m.) pasirengimas Pirmajai Komunijai. Katalikų bažnyčioje Pirmajai Komunijai ruošiami 8-11 metų vaikai. Ši jaunimo grupė yra išimtis šeimoms, kurios dėl įvairių priežasčių savo vaikų laiku neparuošė Pirmajai Komunijai. Susitikimai vyks nuo vasario 11 d. kiekvieną šeštadienį 17:30 val. bažnyčios svetainėje. Po užsiėmimo privaloma dalyvauti 19 val. šv. Mišiose bažnyčioje. Registracija būtina! Registruotis.
 • Suaugusiųjų pasirengimas Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Pasirengimas vyks sausio 15 – balandžio 15 d. Susitikimai vyks kiekvieną sekmadienį 18–20:30 val. Krikštas, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimas bus teikiami balandžio 15 d., Velyknakčio liturgijoje. Registracija būtina! Registruotis.​
 • Sužadėtinių pasirengimo Santuokai kursai. Kviečiame registruotis į nuo sausio mėn. prasidedančias grupes. Registruotis.​
 • Primename, kad sekmadieniais per 10 ir 12 val. šv. Mišias vyksta Žodžio liturgija 3-7 m. vaikams. Mielai kviečiame šeimas su vaikais dalyvauti. Taip pat priminame, kad per kiekvienas šv. Mišias svetainėje yra vaizdo ir garso ryšys iš bažnyčios, kad šeimos su mažais vaikais, kurie neišbūna Mišiose, galėtų pilnai dalyvauti.

Šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje


Sekmadieniais

10:00, 12:00 ir 18:00

Darbo dienomis ir šeštadieniais
19:00


Šv. Mišios kitose bendruomenėse


​Išpažinčių klausoma - prieš Šv. Mišias arba iš anksto susitarus.​